Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014– 2020

 

16 lipca 2020r.     Postępowanie unieważnione !

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ POŚREDNIKA PRACY W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU

Przedmiotem zamówienia jest usługa Pośrednictwa Pracy o charakterze indywidualnym (CPV 80500000-9) w ramach projektu: „„Akademia aktywności zawodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Działaniu 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, realizowanego przez Zamawiającego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.08.02.01-10-0137/19-00.

Zapytanie ofertowe | Pobierz PDF

Termin składania ofert upływa 29 lipca 2020r o godzinie 16:00.

 

16 lipca 2020r.     Postępowanie unieważnione !

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ DORADCY ZAWODOWEGO O CHARAKTERZE GRUPOWYM I INDYWIDUALNYM W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU

Numer zapytania: AAZ/DOR/2

Przedmiotem zamówienia jest usługa Doradcy zawodowego o charakterze indywidualnym i grupowym (CPV 85312320-8) w ramach projektu: „Akademia aktywności zawodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Działaniu 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, realizowanego przez Zamawiającego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.08.02.01-10-0137/19-00.

Zapytanie ofertowe | Pobierz PDF

Termin składania ofert upływa 24 lipca 2020r o godzinie 16:00.

 

01 lipca 2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu sal szkoleniowych dla uczestników projektu w ramach projektu: „Akademia Aktywności Zawodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia; Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia realizowanego przez Zamawiającego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.08.02.01-10-0137/19-00. Usługa wynajmu sali skierowana jest do 60 osób w podziale na 6 grup obejmujących 10 Uczestników projektu każda. Oferent może złożyć ofertę dla każdej grupy.

Zapytanie ofertowe | Pobierz PDF
Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami | Pobierz DOC

Termin składania ofert upływa 8 lipca 2020r o godzinie 16:00.

22 czerwca 2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ DORADCY ZAWODOWEGO O CHARAKTERZE GRUPOWYM I INDYWIDUALNYM W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU

Numer zapytania: AAZ/DOR/1

Przedmiotem zamówienia jest usługa Doradcy zawodowego o charakterze indywidualnym i grupowym (CPV 85312320-8) w ramach projektu: „Akademia aktywności zawodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Działaniu 8.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, realizowanego przez Zamawiającego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.08.02.01-10-0137/19-00.

Zapytanie ofertowe | Pobierz PDF
Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami | Pobierz DOC | Pobierz PDF

Termin składania ofert upływa 30 czerwca 2020r o godzinie 16:00.