INFORMACJA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: RODO) Stowarzyszenie „Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych: Załącznik

Prezentacja Stowarzyszenia OCWP

 Cel powołania

zarzad

Zarząd OCWP

Stowarzyszenie powstało 17 lipca 2003 roku jako inicjatywa obywatelska. Od początku zakładaliśmy, że zajmiemy się świadczeniem usług o charakterze informacyjnym, doradczym, szkoleniowym i finansowym (KRS 000016701), skierowanym do osób prowadzących mikro małe i średnie przedsiębiorstwa, osób rozpoczynających działalność gospodarczą, bezrobotnych, młodzieży oraz osób pragnących podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje.

Statut Stowarzyszenia

Cel

Naszym celem jest wsparcie wszelkich działań, które przyczyniają się do rozwoju naszego regionu. Promujemy idee przedsiębiorczości i aktywności społecznej. Wspieramy przedsiębiorców, a także zachęcamy do tworzenia nowych firm poprzez udzielanie pożyczek na korzystnych warunkach. Ciągle poszukujemy nowych rozwiązań, które jeszcze bardziej rozwiną nasz region i uczynią go bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Nagroda BGK

nagroda-bgk

Nagroda BGK

W dniu 19 września 2014 r. nasze Stowarzyszenie zostało w sposób szczególny wyróżnione na Gali Nagród BGK „Instrumenty zwrotne dla rozwoju przedsiębiorczości” w Warszawie.   OCWP jako jedyna instytucja w Wielkopolsce otrzymała w 2014 r. tą prestiżową nagrodę za wybitne zasługi i efektywne wspieranie regionalnej przedsiębiorczości w ramach inicjatywy JEREMIE. Nagrodę odebraliśmy z rąk Prezesa BGK oraz Wicemarszałka Wielkopolski. Jesteśmy tym bardziej dumni z wyróżnienia, ponieważ wspieramy przedsiębiorców na terenie województwa wielkopolskiego oraz łódzkiego.

Polityka jakości

Polityką każdego działania Stowarzyszenia Ostrowskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości jest zapewnienie klientowi usług o najwyższej jakości. Pracownicy naszej organizacji podchodzą do swojej pracy z dużym zaangażowaniem, dostosowując sposób, rodzaj i zawartość oferowanej usługi do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów.

Nasza Organizacja dąży do świadczenia usług, które zaspokajają wymagania i oczekiwania klientów poprzez:

 • stałe rozwijanie i doskonalenie oferowanych usług (pod względem merytorycznym i organizacyjnym), mające na celu usatysfakcjonowanie (zadowolenie ) naszych klientów;
 • kształtowanie przekonań, że za jakość oferowanych przez organizację usług, odpowiedzialny jest każdy pracownik;
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników, poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach i seminariach;
 • współpracę z partnerami, opartą na zaufaniu, etyce i poszanowaniu interesów stron;
 • monitorowanie i szybkie reagowanie na zmiany w funkcjonowaniu organizacji.

W celu podniesienia jakości naszych usług podjęliśmy decyzję o wdrożeniu, utrzymywaniu i ciągłym doskonaleniu systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2009.

Obszary działań Stowarzyszenia OCWP

 • Ostrowski Fundusz Pożyczkowy;
 • obsługa i realizacja projektów unijnych;
 • szkolenia, podnoszące kwalifikacje – Ostrowska Akademia Wiedzy;
 • usługi doradcze, informacyjne i finansowe,
 • pisanie wniosków o dotacje i pożyczki unijne dla firm.

Ostrowski Fundusz Pożyczkowy

Od 2005 r. działa Ostrowski Fundusz Pożyczkowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wypełnia on „nisze” rynkową w zakresie pożyczek na preferencyjnych warunkach dla mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz łódzkiego.

Cel OFP

OFPCelem Ostrowskiego Funduszu Pożyczkowego jest wspomaganie rozwoju działalności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pośrednio tworzenie nowych miejsc pracy. Fundusz pożyczkowy oferuje alternatywny kapitał dla firm, dla których banki stosują zbyt skomplikowaną procedurę. Oferta Funduszu skierowana jest do mikro, małych i średnich firm rozpoczynających bądź prowadzących już działalność gospodarczą na terenie Województwa wielkopolskiego i łódzkiego.

JEREMIE_znak_CMYKOd 2010 r. zdecydowaliśmy się na realizację Inicjatywy JEREMIE jest to pozabankowa i pozadotacyjna forma finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw polegająca na udzielaniu preferencyjnych pożyczek w ramach instrumentów inżynierii finansowej. Inicjatywa ta została powołana przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. W 2010r. byliśmy jedną z pierwszych instytucji, która zdecydowała się na podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na Pożyczki Globalne.

W ramach Inicjatywy JEREMIE pozyskaliśmy w sumie 23 700 000 zł. Środki te przeznaczone są dla firm z województwa wielkopolskiego oraz łódzkiego. Do końca sierpnia 2015 roku udzieliliśmy ponad 300 pożyczek dla przedsiębiorców na rozwój ich firm.

Korzyści dla przedsiębiorców, jakie niesie za sobą Fundusz Pożyczkowy to przede wszystkim:

 • Uproszczona procedura;
 • ułatwiony dostęp do niedrogich źródeł finansowania;
 • możliwość uzyskania pożyczki przy krótkim okresie prowadzenia działalności gospodarczej;
 • elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki.

Środki Funduszu Pożyczkowego przeznaczone są na wsparcie projektów inwestycyjnych i bieżącej działalności operacyjnej podmiotów gospodarczych, usytuowanych na terenie województwa wielkopolskiego i łódzkiego. Przedsiębiorcy, których siedziba lub filie znajdują się poza wskazanym wyżej regionem, mogą ubiegać się o pomoc ze strony Funduszu, o ile przedstawiony przez nie projekt, realizowany będzie na terytorium objętym działaniem Funduszu.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczkę na rozwój działalności z przeznaczeniem środków na pokrycie części wydatków inwestycyjnych lub uzupełnienie środków obrotowych, zgodnie ze złożonym przez Pożyczkobiorcę i zaakceptowanym przez Komisję Pożyczkową wnioskiem pożyczkowym.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Szkolenia – Ostrowska Akademia Wiedzy

OCWP jest również instytucją szkoleniową wpisaną na listę niepublicznych placówek szkoleniowych. Zajmujemy się szkoleniami komercyjnymi dla różnych grup społecznych i zawodowych. W związku z dynamicznym rozwojem 27.10.2011 r. została powołana „Ostrowska Akademia Wiedzy”, nad którą nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty.

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącą ofertą szkoleniową www.ocwp.org.pl/szkolenia

Akredytacja wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie art. 68b ust. 1-3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz § 3, 4 i 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247, z późn. zm.) uzyskaliśmy akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w formach pozaszkolnych obejmujących:

 • Księgowość małej firmy
 • Kurs kadrowo-płacowy
 • Podstawy obsługi komputera
 • Kurs języka angielskiego – poziom podstawowy
 • Aktywizacja zawodowa
 • Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci
 • Kurs przedsiębiorczości
 • Technolog robót budowlanych

Akredytacja jest potwierdzeniem naszych kompetencji oraz wysokiej jakości prowadzonego kształcenia oraz jego efektów.

Projekty Unijne

projekty-ueOCWP realizuje już od 2005 roku różnego rodzaju projekty szkoleniowe, doradcze, wspierające osoby bezrobotne, pracujące oraz chcące otworzyć działalność gospodarczą Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji projektu „Moja Firma z Pożyczką” w ramach którego udzieliliśmy do końca sierpnia 2015 roku ponad 270 pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

(więcej na stronie www.ocwp.org.pl/projekty-unijne).

Pisanie wniosków o dotacje i pożyczki unijne dla firm

Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości udziela kompleksowego wsparcia zarówno klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom przy sporządzaniu wniosków (a co za tym idzie biznes planów) o:

 • dotacje dla osób chcących otworzyć własną działalność gospodarczą
 • instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców

Posiadane doświadczenie w pisaniu wniosków, które zdobyliśmy podczas perspektywy UE na lata 2007-2013 z pewnością wykorzystamy przygotowując wnioski dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców w nowej perspektywie UE na lata 2014-2020.

(Więcej informacji na stronie www.ocwp.org.pl/pisanie-wnioskow-inijnych).

Certyfikaty