INFORMACJA DLA KLIENTÓW

W celu złagodzenia ewentualnych negatywnych skutków w sytuacji zagrożenia COVID-19, umożliwiamy naszym klientom, którzy otrzymali pożyczkę z udziałem instrumentów pożyczkowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego skorzystanie z następujących rozwiązań (zobacz informację zgodnie z zawartą Umową Inwestycyjną):

  • Mikropożyczka, Mała Pożyczka Inwestycyjna, Pożyczka Rozwojowa | Zobacz
  • Mikropożyczka Inwestycyjno- Obrotowa, Pożyczka Inwestycyjna, Pożyczka Inwestycyjno- Obrotowa | Zobacz

Wnioski dostępne w poszczególnych informacjach dla odpowiednich Umów Inwestycyjnych.

Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski, tj. złożone z wymaganymi załącznikami !!