III Sektor dla Polski

W dniu 5 lutego 2016 r. Stowarzyszenie OCWP przystąpiło do współtworzenia Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego w ramach Partnerstwa nr 32 Działania na rzecz rozwoju współpracy z administracją publiczną.

Zachęcamy wszystkie organizacje zainteresowane udziałem w współtworzeniu Partnerstw w ramach Strategicznej Mapy Drogowej.
Informacje o SMD: http://mapa3sektora.org/
Informacje o Partnerstwach: http://mapa3sektora.org/partnerstwa