PROJEKT   ZAKOŃCZONY   W   KWIETNIU   2019r.

zamknij

UWAGA !!!

Rozliczenie dotacji:

  • Rozliczenie inwestycji dla podatników VAT w ramach projektu „Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy” I Pobierz xlsx
  • Rozliczenie inwestycji w ramach Projektu ,,Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy” I Pobierz xlsx
  • Deklaracja pochodzenia sprzętu I Pobierz DOC

 

W wyniku pozytywnej oceny wniosku złożonego przez Stowarzyszenie OCWP w partnerstwie z Ostrowskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. oraz Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.3.2 „Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO‟ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy”, który realizowany jest od 1maja 2017r. do 31 marca 2019r.

Osobom chcącym rozpocząć własną działalność gospodarczą w ramach projektu „Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy” oferujemy:

  • diagnozę kompetencji zawodowych,
  • szkolenia i doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
  • wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo – szkoleniowych o charakterze specjalistycznym.