zamknij

UWAGA!!!

Ostateczna lista rankingowa w ramach „Własna firma jAKO sukces zawodowy” I Pobierz PDF

 

Informujemy Państwa, że są do pobrania dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dotację:

  • Zaświadczenie o zatrudnieniu I Pobierz DOC
  • Zał. 1 Kwestionariusz osobowy Beneficjenta pomocy I Pobierz DOC
  • Zał. 2 Kwestionariusz osobowy Poręczyciela I Pobierz DOC
  • Zał. 5 Rachunek bankowy I Pobierz DOC
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis I Pobierz PDF 

W wyniku pozytywnej oceny wniosku złożonego przez Stowarzyszenie OCWP w partnerstwie z Ostrowskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. oraz Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.3.2 „Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO‟ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy”, który realizowany jest od 1maja 2017r. do 31 marca 2019r.

Osobom chcącym rozpocząć własną działalność gospodarczą w ramach projektu „Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy” oferujemy:

  • diagnozę kompetencji zawodowych,
  • szkolenia i doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
  • wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo – szkoleniowych o charakterze specjalistycznym.