zamknij

UWAGA!!!
Dnia 01.12.2017r. upływa termin składania biznes planu.
Załączniki do biznes planu znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania – WSPARCIE FINANSOWE-DOTACJA

zamknij

Zgodnie z założeniami Projektu pt. „Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy” każdy Uczestnik Projektu korzysta z min. 4 godzin doradztwa w okresie 11.10.2017r. – 30.11.2017r o następującej tematyce: Doradztwo z zakresu aspektów prawnych – doradca  Pan Damian Zębski; Doradztwo        z  zakresu marketingi i biznes planu – doradca Pan Wacław Nowak; Doradztwo  z zakresu księgowości   – doradca Pani Karolina Pawlicka. Harmonogram doradztwa I Pobierz PDF

W wyniku pozytywnej oceny wniosku złożonego przez Stowarzyszenie OCWP w partnerstwie z Ostrowskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. oraz Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.3.2 „Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO‟ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy”, który realizowany jest od 1maja 2017r. do 31 marca 2019r.

Osobom chcącym rozpocząć własną działalność gospodarczą w ramach projektu „Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy” oferujemy:

  • diagnozę kompetencji zawodowych,
  • szkolenia i doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
  • wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo – szkoleniowych o charakterze specjalistycznym.