PROJEKT   ZAKOŃCZONY   W   KWIETNIU   2018r.

EFS_Samorzad_kolor

W wyniku pozytywnej oceny wniosku złożonego przez Stowarzyszenie OCWP w partnerstwie z Ostrowskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. w ramach Poddziałania 6.3.1 „Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość‟ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Biznesy robię – własna firma”, który realizowany będzie od 1 września 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Osobom chcącym rozpocząć własną działalność gospodarczą w ramach projektu „Biznesy robię – własna firma” oferujemy:

  • diagnozę kompetencji zawodowych,
  • szkolenia i doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
  • wsparcie pomostowe o charakterze finansowym i merytorycznym.

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w partnerstwie z Ostrowskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. uprzejmie informują, iż rekrutacja do projektu BIZNESY ROBIĘ – WŁASNA FIRMA została zakończona. Jednocześnie informujemy, iż lista rankingowa zakwalifikowanych kandydatów do projektu znajduję się poniżej w zakładce Zakończenie rekrutacji (lista rankingowa).