Bezzwrotna dotacja na Twój własny biznes 23 300zł.!!!

Od 1 maja br. Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania  Przedsiębiorczości rozpoczyna realizację projektu pod nazwą: „Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy”, w ramach którego osoby z terenu Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej mogą ubiegać o bezzwrotne dotacje w wysokości   23 300,00 zł na otworzenie działalności gospodarczej. Dodatkowo każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo–szkoleniowych o charakterze specjalistycznym. Do projektu przystąpić mogą osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat i należą do jednej z grup: – długotrwale bezrobotni,  – o niskich kwalifikacjach, – w wieku powyżej 50 lat, – kobiety, – niepełnosprawni. Serdecznie zapraszamy do kontaktu:  Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 736 11 […]

Subregion kaliski inwestuje w kadry!

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości i Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zapraszają: Właścicieli, kadrę zarządzającą oraz pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu kaliskiego do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Usługi podlegające refundacji: Szkoleniowe: szkolenia, doradztwo, e-learning, usługa o charakterze zawodowym, studia podyplomowe Doradcze: doradztwo, coaching, mentoring. Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: mikroprzedsiębiorstwa – 80% małe przedsiębiorstwa – 70% średnie przedsiębiorstwa -50%  Dodatkowe 20% dla: przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje pracowników powyżej 50 roku życia […]