Uwaga! Rusza nabór do projektu „Subregion kaliski inwestuje w kadry!

Uwaga!!! Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach od 20 do 30 kwietnia 2020 lub do wyczerpania alokacji 100 tys. zł na refundacje usług rozwojowych przyjmujemy wnioski do projektu: Subregion kaliski inwestuje w kadry!   Ważne: Usługi, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 11 maja br. Z powodu stanu epidemii (do odwołania), usługi rozwojowe podlegające dofinansowaniu muszą być realizowane w formie zdalnej. Ponadto Operator wprowadza limit dofinansowania, w przeliczeniu na jednego uczestnika usługi realizowanej zdalnie, także e-learningu,  tj. 3.000,00 zł netto. Zwracamy uwagę, że zgodnie z paragrafem 4, ust. 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Subregion kaliski inwestuje w kadry!” przedsiębiorstwa kierujące […]

Możliwość wnioskowania o zmianę warunków umowy w związku z COVID-19 w ramach JEREMIE

      INFORMACJA DLA KLIENTÓW W celu złagodzenia ewentualnych negatywnych skutków w sytuacji zagrożenia COVID-19, umożliwiamy naszym klientom, którzy otrzymali pożyczkę z udziałem instrumentów pożyczkowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego skorzystanie z następujących rozwiązań: I.   Dodatkowa karencja Pożyczkobiorca może złożyć wniosek o odroczenie spłaty raty kapitałowej pożyczki na okres do 6 miesięcy z możliwością wydłużenia okresu spłaty pożyczki. II.  Wakacje kredytowe Pożyczkobiorca może złożyć wniosek o zastosowanie maksymalnie 4 miesięcznych wakacji kredytowych dla spłat kapitałowo-odsetkowych.   Szczegółowe informacje można uzyskać: dla województwa wielkopolskiego pisząc na adres e-mail: agnieszka_fusinska@ocwp.org.pl; monika_karlinska@ocwp.org.pl; ewelina_pawlowska@ocwp.org.pl   lub pod nr telefonu 720 864 443 dla województwa łódzkiego pisząc na adres […]

Możliwość wnioskowania o zmianę warunków umowy w związku z COVID-19 w ramach JEREMIE2

INFORMACJA DLA KLIENTÓW W celu złagodzenia ewentualnych negatywnych skutków w sytuacji zagrożenia COVID-19, umożliwiamy naszym klientom, którzy otrzymali pożyczkę z udziałem instrumentów pożyczkowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego skorzystanie z następujących rozwiązań (zobacz informację zgodnie z zawartą Umową Inwestycyjną): Mikropożyczka, Mała Pożyczka Inwestycyjna, Pożyczka Rozwojowa | Zobacz Mikropożyczka Inwestycyjno- Obrotowa, Pożyczka Inwestycyjna, Pożyczka Inwestycyjno- Obrotowa | Zobacz Wnioski dostępne w poszczególnych informacjach dla odpowiednich Umów Inwestycyjnych. Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski, tj. złożone z wymaganymi załącznikami !!

Możliwość wnioskowania o zmianę warunków umowy w związku z COVID-19 w ramach projektu „Moja firma z pożyczką”

W celu złagodzenia ewentualnych negatywnych skutków w obliczu stanu zagrożenia epidemicznego (COVID-19), umożliwiamy naszym klientom, którzy otrzymali pożyczkę w ramach projektu „Moja firma z pożyczką” realizowanego w ramach Działania 6.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.06.02.00-30-193/12-00 skorzystanie z następujących rozwiązań: WAKACJE KREDYTOWE Pożyczkobiorca może złożyć wniosek o zastosowanie maksymalnie 6 miesięcznych wakacji kredytowych dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych. WYDŁUŻENIE OKRESU SPŁATY POŻYCZEK Pożyczkobiorca może złożyć wniosek o wydłużenie okresu spłaty udzielonej pożyczki na okres nieprzekraczający 12 miesięcy. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 535 523 023;  pisząc na adres e-mail: izabela_wasiak@ocwp.org.pl NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: Kto może skorzystać z […]