EduAkcja w podregionie kaliskim

EDUAKCJA W PODREGIONIE KALISKIM Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości i Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zapraszają: Osoby pracujące i osoby bez pracy do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Usługi podlegające refundacji: Usługi rozwojowe kończące się uzyskaniem kwalifikacji tj. szkolenie/kurs kończący się egzaminem, egzaminem kwalifikacyjnym, studia podyplomowe. Poziom dofinansowania max 85% dla osób pracujących max 95% dla osób bez pracy Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla uczestnika projektu wynosi max 3500 zł. Zwrotowi podlegać będzie tylko odpowiednia część kwoty netto. Osoby biorące udział w projekcie nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Nie jest możliwa realizacja wsparcia skierowanego dla lekarzy, pielęgniarek […]