Ograniczenia w rekrutacji do projektu ,,Subregion kaliski inwestuje w kadry”

Szanowni Państwo!  Informujemy, że na podstawie par. 4, punkt 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Subregion kaliski inwestuje w kadry!”  Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości od  30 kwietnia 2018 r. do odwołania ogranicza rekrutację.   Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia przedsiębiorców, którzy skierują na szkolenie uczestników w wieku 50+ lub/i  o niskich kwalifikacji (wykształcenie max. ponadgimnazjalne)