Informacja o ograniczeniu rekrutacji do Projektu ,, Subregion kaliski inwestuje w kadry”

Szanowni Państwo!  Informujemy, że na podstawie par. 4, punkt 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Subregion kaliski inwestuje w kadry!”  Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości od  13 listopada 2017 r. do odwołania ogranicza rekrutację.   Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia przedsiębiorców, którzy skierują na szkolenie uczestników  o niskich kwalifikacji (wykształcenie max. ponadgimnazjalne) lub/i w wieku 50+