UWAGA Pracodawcy i Osoby Bezrobotne! Nabór wniosków na refundację wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

UWAGA Pracodawcy i Osoby Bezrobotne!   Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim dysponuje środkami rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 251 tysięcy zł., na realizację programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Programy skierowane są do: – osób długotrwale bezrobotnych czyli pozostających bez zatrudnienia ponad 12 miesięcy, – osób bezrobotnych zamieszkujących obszary wiejskiego powiatu ostrowskiego. W ramach programów realizowane będzie zadanie: Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy poprzez zwrot kosztów utworzonego stanowiska pracy za zatrudnienie osoby bezrobotnej Od 3 lipca 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza otwarty nabór wniosków na doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy (do wyczerpania limitu środków na zadaniu).   Chętnych pracodawców do tworzenia nowych […]