Wyjazdy zagraniczne dla przedstawicieli NGO i JST

Wyjazdy zagraniczne dla przedstawicieli NGO i JST

„Polityki publiczne europejskiej jakości” Bezpłatny 5 dniowy staż za granicą – oferta dla JST i NGO Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (Warszawa) wraz partnerami realizuje projekt pn.„Polityki publiczne europejskiej jakości”. Celem projektu jest wzrost kompetencji oraz jakości i efektywności działania pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie:współpracy administracji z NGO, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych lub osoby. W ramach projektu organizujemy bezpłatne śr. 5 dniowe wyjazdy zagraniczne. Osoby, które wezmę udział w projekcie, podniosą swoje kompetencje poprzez udział w Indywidualnej Mobilności Ponadnarodowej i odbycie wizyty studyjnej/ mini stażu u jednego z partnerów zagranicznych. Uczestnicy/czki dzięki udziałowi w projekcie będą mieliły możliwość poznać […]